Preskočiť na obsah

Vnútorný systém zabezpečovania kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých univerzita zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM.